Tag Archives: Altimeter

Sosyal Medya Birimleri

“Tuhaf Yeni Şey”: Sosyal Medya başlıklı yazıda organizasyonunuz veya markanız için sosyal medyayı yönetirken “ne yapmamak gerektiğine” değinmiştik.  “Veri: Kurumsal Bir Sosyal Medya Biriminin Yapısı” (Data: The Composition of a Corporate Social Media Team) başlıklı yazısında, Altimeter ortağı ve analisti Jeremiah Owyang, Altimeter’in geçenlerde yayınladığı, 1000 kişiden fazla çalışanı olan 144 küresel şirketin katıldığı ve günümüzde kurumsal sosyal medya birimlerinin yapısını inceleyen anketin sonuçlarını anlatıyor.  Sonuçlara göre, kurumsal sosyal medya birimlerinin ortalama kişi sayısı ONBİR, ve bu sayıya ajanslar, danışmanlar ve araştırmacılar dahil değil.

Altimeter’in çalışması şirketlerde dört ayrı grubun oluştuğunu keşfetti:

  1. Liderlik Takımı: Genel programın getirisine (ROI) odaklı, hedeflere ulaşmak için önderlik ederler
  2. Diğer Birimlerle İlişkileri Yönetenler: Şirket içinde, diğer birimlerin ve yöneticilerinin desteğini sağlamaya çalışırlar
  3. Pazar İlişkilerini Yönetenler: Müşteriler ile şirketin ihtiyaçlarını ve önceliklerini dengelemek için aracı görevi görürler
  4. Program Yönetimi: Kurumsal düzeydeki programları yürütürler, raporlamayı ve marka gözlemlemeyi (brand monitoring) yönetirler, sistemlerin çalışması için teknik ekipleri idare ederler

Owyang ayrıca sosyal medya birimlerinin geleceği için şu öngörüde bulunuyor:

“Gelecekte bu takımlar büyük olasılıkla küçülecekler veya müşteri deneyimi birimlerine dönüşecekler.  Bilin ki kurumsal sosyal stratejistler uzun vadede kendi pozisyonlarını ortadan kaldıracaklar. Niye mi?  İş birimleri fazla müdahaleye gerek kalmadan kendi programlarını işletebilir hale gelecekler, program ilkelerini, önceden belirlenmiş en iyi uygulamaları (best practice) ve onaylanmış yazılım sistemlerini kullanarak kendi işlerini kendileri görebilecekler.  Bununla birlikte, çekirdek bir birim her zaman gerekli olacak.  Bu birim kurumda koordinasyonu sağlayacak ama bizim öngörümüz bu birimin bir müşteri deneyimi birimine dönüşeceği yönünde.”

1 Yorum

Filed under TÜRKÇE Yazılar

Social Media Teams

In a previous post titled The “Odd New Thing”: Social Media, we talked about “what not to do”, when managing social media for your organization or brand. In Data: The Composition of a Corporate Social Media Team, Jeremiah Owyang, industry analyst and partner at Altimeter, tells us “how to do” as he analyzes results from Altimeter’s recent survey to 144 global national corporations with over 1000 employees to see how today’s corporate social media teams break down. It turns out, the average size of a corporate social media team is ELEVEN people, excluding agencies, consultants and researchers.

Altimeter’s study discovered a trend of four key groups at corporations:

  1. Leadership Team: Focused on the overall program ROI, drive business results
  2. Business Unit Facing: Work inside the company to get executives and teams of other business units on board
  3. Market Facing: Serve as a go-between to balance the needs of customers and the corporation
  4. Program Management: Run programs at the corporate level, reporting and brand monitoring, manage developer teams to get systems to work

Owyang also makes predictions for the future of social media teams:

“In the future, these teams will likely shrink, or evolve into customer experience teams. Know that the corporate social strategist will work themselves out of a job.  Why?  Business units will be able to operate their own programs without excessive oversight, following program guidelines, and using pre-set best practices and sanctioned software systems.  With that said, a core team will always be required, to coordinate the enterprise, but we predict this will evolve into a customer experience team.”

1 Yorum

Filed under Posts In ENGLISH