Tag Archives: Blu Maya

İnovasyon Mu… Şeyy…

İnovasyon.  Geçtiğimiz birkaç yılın, hatta belki içinde bulunduğumuz onyılın moda sözcüğü. Herkes onu çok ciddiye alıyor, herkes onu çok iyi bildiğini iddia ediyor, ama çevremize baktığımızda yenilikçi (inovatif) bir şirket olarak adlandırabileceklerimiz bir elin parmaklarını geçmez. Acaba bu niye?

Blu Maya’nın Baş Stratejisti Jorge Barba, “Kendi İnovasyon Tanımınızı Yaratın”(Create Your Own Definition of Innovation) başlıklı yazısında, çoğu şirketin kendi iç bünyelerinde inovasyonun ne anlama geldiği konusunda bir görüş birliği oluşturmadıklarından bahsediyor.  Her işletmeye evrensel olarak uyarlanabilecek klasik bir tanım da yok.  O halde inovasyonun genel olarak organizasyon için, ve özel olarak her bir çalışan için ne anlama geldiğini tanımlayacak bir inovasyon tanımı yapmak görevi üst düzey yönetimdeki liderlere düşüyor. (Tanıdık geldi mi? Belki Strateji Mi… Şeyy… yazısını okumuşsunuzdur.)

“Eğer şirketiniz inovasyonun stratejik bir öncelik olduğunu söylüyor ama etrafta “inovasyon üretici alışkanlıklar” göremiyorsanız inovasyon yapamayacaksınız, bu kadar basit.  Çoğu kişi ve kurum gibi inovasyon sözcüğüne yapmacık bir bağlılık sözkonusu demektir.

Aynen strateji gibi, eğer kimse şirketin stratejisinin ne olduğunu anlamıyorsa, herşey boşunadır.

Örneğin, geçenlerde ziyaret ettiğim bir şirketin yöneticileri bana websitelerini güncelleyerek inovasyon yapacaklarını söylediler.  Benim sorum “tam olarak nasıl yapacaksınız bunu” oldu ve kimse bana sağlam bir yanıt veremedi.  Of, of.  Eğer şirketiniz “websitesini güncellemenin” yenilikçi olduğunu düşünüyorsa vay halinize, [yeniliklere yol açmak için] yıkıcı birşey yapmak için size kolay gelsin.

Bunun anlamı şu, eğer şirketinizin çalışanları “müşterilerimizi sürekli memnun etmeyi  websitemizi güncelleyerek sürdüreceğiz” türünden şeyler duyarlarsa hiç bir heyecan ve ilham hissetmeyecekler, dahası kafaları karışacak çünkü bu ifade herkes için farklı bir anlam taşıyabilir.”

1 Yorum

Filed under TÜRKÇE Yazılar

Innovation Is… Hmm…

Innovation. It is the buzzword of the past few years, possibly the decade.  Everybody takes it seriously, everybody claims to know how to do it, yet only few companies around us can truly be characterized as an innovative company. Why is that?

Jorge Barba, Chief Strategist at Blu Maya, in Create Your Own Definition of Innovation, thinks that most companies do not have an internal consensus on what innovation means.  Nor is there a useful textbook definition that can universally be applied to any business.  It is the responsibility of the leadership to come up with a collective definition of what innovation means to the organization in general and each employee in particular. (Sounds familiar? Maybe you have read Strategy Is… Hmm…)

“It is very simple, if your company says that innovation is a strategic priority, but there are no “innovation breeding habits” on display, you will not innovate. Like many, you are just paying lip service to the word.

It is like strategy, if no one understands what the company’s strategy is, then all is lost.

For example, a company I visited recently told me that they would innovate by updating its website (my follow up question was “how exactly?” and no concrete answer was given). Tsk, tsk, tsk…If your company thinks that “updating its website” is innovative, good luck trying to do anything disruptive.

What this means, is that if your company’s employees hear that “we will continually delight our customers by updating our website”, they will be completely uninspired and confused because that statement can mean many things to different people.”

1 Yorum

Filed under Posts In ENGLISH