Tag Archives: Büyüme

Büyüme İçin Kundakçılık

“Şirketinin Büyümesini Sürdürmek İçin, İşini Bir Orman Farzet – Ve Ara Sıra Onu Yakıp Kül Et” (To Keep Your Company Growing, Think Of Your Business As A Forest–And Burn It Down Sometimes) uzun başlığına sahip yazısında Kaihan Krippendorff, David Hurst’un yeni kitabı “Liderliğin Yeni Ekolojisi”nden (The New Ecology of Leadership) öğrendiklerini aktarıyor:

“David “eko-mantık” yani, ekolojinin insan davranışına uyarlanması kavramını getiriyor ve bu kavramın şimdiye kadar bize yedirilen ekonomik prensiplere karşı geldiğini gösteriyor.  Ekonomistler pazarlarda talebin arza eşit olduğu doğal bir dengenin varolduğunu göstermeye çalışırlar, ancak doğa bu şekilde işlemez.  Mesela ormanlar, yaratılış ve yokediliş döngülerini yinelerler.  Genç ağaçlar büyüyerek kocaman ve karanlık ormanlara dönüşürler.  Bu karanlık ormallar yeni filizlerin oluşumunu engeller, kurur ve bir noktada çıkan orman yangınlarından sonra döngü kendisini yineler.  Peki, neden şirketlerin, pazarların ve ekonomilerin aynı modeli izlemelerini beklemeyelim?”

Yorum bırakın

Filed under TÜRKÇE Yazılar

En Değerli Şirket Apple

“Apple Artık Tarihteki En Değerli Şirket” (Apple Now Most Valuable Company In History) başlıklı yazısında, Benzinga Insights, Apple’in pazar değerine değiniyor, Microsoft ile karşılaştırıyor ve Apple’in geleceği konusunda tahminlerde bulunuyor:

“Şirketin geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde gerçekleştirdiği inanılmaz inovasyonlara ve bunun sonucu olarak kazandığı para yığınlarına bakarak, hisse değerinin tepe noktasına ulaştıktan sonra inişe geçmesini sağlayacak etkenin Apple’in şu ana kadar gösterdiği inovasyon hızını koruyamaması olacağını söyleyebiliriz…  Ancak içinde bulunduğumuz ortamda, Apple pek hız kesecekmiş gibi gözükmüyor.  Yakında pekala hem mutlak hem de enflasyona göre ayarlanmış değerlere göre tarihteki en değerli şirket olma yolunda ilerleyişini sürdürebilir.”

Yorum bırakın

Filed under TÜRKÇE Yazılar

Şirket Parçalanmaları

“Şirket Parçalanmaları: Yeni Büyüme Stratejisi” (Corporate Breakups: The Hot New Growth Strategy) başlıklı yazısında Larry Popelka, bazı büyük şirketlerin şirket parçalanmalarını büyüme ve inovasyon yaratmak için kullandıklarını anlatıyor.  Şirket parçalanmaları büyük şirketlerden daha küçük ölçekli şirketler yaratıyor, bu da daha odaklı çalışma ve gelişmiş yönetim uygulamalarına olanak sağlıyor.

“Günümüzde büyük şirketlerin, belki de en büyük sorunu kurumsal verimsizliktir.  Parçalanan birçok şirket, parçalanmanın kendilerinin daha iyi odaklanmalarına olanak sağladığından bahsediyor.  Ama esas demeye çalıştıkları, büyük şirketlerin büyüme ve idaresinin çok ama çok zor hale geldiği.”

Yorum bırakın

Filed under TÜRKÇE Yazılar