Tag Archives: CNC Strategy Cloud Solutions

Strateji Mi… Şeyy…(2.Bölüm)

Forbes Insights ve FD tarafından, Association for Strategic Planning ve the Council of Public Relations Firms işbirliğiyle yapılan, ve 163 CEO, stratejist ve iletişim uzmanını kapsayan bir araştırma, kurumsal strateji geliştirme ve uygulamayı inceliyor.  Özellikle de başarılı bir stratejinin yaratılması ve uygulanması esnasında strateji ve iletişimin karşılıklı bağımlılığına dikkat edilmiş.

Bir numaralı bulgu ne?

“…Üst düzey yönetim içinde stratejinin ne olduğu konusunda kavramsal bir görüş birliği olmasa da, ne olmadığı konusunda net bir tanım var, ayrıca hangi kurumsal projelerin stratejik olduğu, hangilerinin olmadığı konusunda pratik bir tanım da mevcut…”

Strateji Mi… Şeyy… yazısında Chris McCall’un strateji hakkındaki üç temel sorusunu konuşmuştuk:

  • Bizim işimiz ne?
  • Hangi işte olmalıyız?
  • Oraya nasıl varırız?

Öyleyse, eğer üst düzey yönetimin üzerinde hemfikir olduğu bir strateji tanımı yoksa, yukarıdaki üç sorunun yanıtları konusunda da görüş birliği yok demektir.  Bunu çok rahatsız edici bulan yalnızca ben miyim?

Neyse ki, değilim.  CNC Strategy Cloud Solutions CEO’su Mitch Ellner, “Stratejik Planlama – Her 3 Kaynağın Stratejisi” (Strategic Planning – The “Strategy” Of All 3 Resources) başlıklı yazısında buna değiniyor.  Üç kaynak derken kastettiği çalışanlar, süreçler/bilgi ve finansman.

“İşletmelerin üç stratejik kaynağa –çalışanlar, süreçler, finansman- dikkat etmeye başlayıp, bunları ölçümlemeye ve yönetmeye başlayarak buna işin bir parçası olarak bakmaya başlamaları gerekiyor.  İşin sürekli, alışkanlık haline gelmiş ve tutarlı bir parçası, yani, başı ve sonu olan bir “proje” olarak değil.  Stratejik planlamada (strateji, düzenleme, uygulama v.s.) başlangıç ve son yoktur. Değişim vardır.”

1 Yorum

Filed under TÜRKÇE Yazılar

Strategy Is… Hmm…(Part 2)

A new study of 163 CEOs, senior strategists and communications professionals, conducted by Forbes Insights and FD in conjunction with the Association for Strategic Planning and the Council of Public Relations Firms,  looks at corporate strategy development and implementation. Of special interest was the interdependence of strategy and communications in creating and executing a successful strategy.

Their Nr.1 key finding?

…While senior management does not have a common definition of what strategy is at the conceptual level, it does have a very clear definition of what strategy is not, as well as a very clear, pragmatic definition of what types of corporate initiatives are and are not strategic…

In Strategy Is… Hmm…, we talked about Chris McCall’s three fundamental questions about strategy:

  • What business are we in?
  • What business should we be in?
  • How do we get there?

So, if senior management does not have a common definition of strategy, that means they are not on the same page in regards to the three questions above. Am I the only one who finds this extremely disturbing?

Luckily, I am not.  Mitch Ellner, CEO of CNC Strategy Cloud Solutions, talks about this in his post  Strategic Planning – the “Strategy” of all 3 Resources.  With three resources, he means people, processes/information and finances.

“Businesses need to begin to look at all 3 strategic resources – people, processes, finances – to measure and thus manage against, and with begin to look at this as a part of the business – ongoing, habit and consistent – not as a “project” that has a start and stop. Strategic Planning, strategy, alignment, execution, et al. has no start and stop. It does have change.”

4 Yorum

Filed under Posts In ENGLISH