Tag Archives: Fortune

Vida Sıkıştırma Mı, Komple Tadilat Mı?

“Ey İş Dünyasının Liderleri: Herşeyi Yeniden Düşünmenin Zamanı Geldi” (In Listen Up, Biz Leaders: It’s Time To Rethink Everything) adlı yazısında Fortune editörü ve yazarı Geoff Colvin bize bir zamanların endüstri devleri olan Motorola, BlackBerry ve Kodak’ın kaderlerini anımsatıyor.  Colvin, birçok üst düzey yöneticinin, stratejilerinin, organizasyonlarının ve iş modellerinin halen geçerli olup olmadığı konusunda hissettiği endişeye değiniyor.  Sonra da durumun ne olduğunu anlamaları için bir tanı yöntemi öneriyor:

  • Bizim ana işimiz nedir? Ana işimizin süreklilik göstereceğinden emin miyiz?
  • Günümüzün eşi benzerine rastlanmamış iş ortamı müşterilerimizi ve onların davranışlarını nasıl değiştiriyor? Bu bizim önerdiklerimiz için daha mı çok, yoksa daha mı az talep anlamına geliyor?
  • Endüstrimiz temelinden bir yeniden yapılandırma mı geçiriyor, eğer öyleyse bu bizi nasıl etkileyecek? Ufak bir sallanmadan mı yoksa bir depremden mi bahsediyoruz?

Bir şirketin liderleri, zaman zaman kafalarını kaldırıp etraflarına bakarak değişime yol açacak kararları verirler.  Gereken değişimin boyutları ise duruma bağlıdır.  Bazen direksiyonu azıcık çevirmek yererli olurken, bazen de arabayı durdurmak, kontağı kapatıp arabadan çıkarak aksi istikamette giden bir uçakta yer aramak gerekebilir.  Bu işin önceden hazırlanabilir bir reçetesi yoktur. Doğru hareket planına ancak rasyonal analizlerle ulaşılabilir.

“Bu çalkantılı zamanlarda bile, her şirketin stratejisini değiştirmeye ihtiyacı yoktur.  Ama her şirketin, stratejisinin komple bir tadilata mı yoksa bir iki akıllı vida sıkıştırmaya mı ihtiyacı olduğuna karar vermesi gerekir.”

Yorum bırakın

Filed under TÜRKÇE Yazılar

Tweak Or Overhaul?

In Listen Up, Biz Leaders: It’s Time to Rethink EverythingFortune editor and columnist Geoff Colvin reminds us about the recent fates of former industry giants such as Motorola, BlackBerry and Kodak.  Colvin comments on the angst felt by many high level executives about the viability of the strategy, organization and business models of their organizations.  He then recommends a self-diagnostic of three questions to see where thing stand:

  • What is our core? Are we certain that our core business will hold up?
  • How is today’s unprecedented environment changing our customers and their behavior? Does that mean more or less demand for what we provide?
  • Is our industry being deeply restructured, and if so, how will it affect us? Are we experiencing a hiccup or an earthquake?

Every now and then the leadership of a company must raise its head, look around and make decisions that lead to change.  The correct amount of change, however, depends on the situation.  Sometimes a small shift of the steering wheel is enough, other times one must stop the car, get out, and look for an airplane going in the opposite direction.  There is no prescribed formula.  Only through rational analysis can the best courses of action be decided.

“Not every company needs to change its strategy, even in these tumultuous times. But every company needs to determine if its strategy requires an overhaul or just thoughtful tweaks.”

Yorum bırakın

Filed under Posts In ENGLISH