Tag Archives: Internet

“Tuhaf Yeni Şey”: Sosyal Medya

Türkiye’deki birçok yöneticinin (ki dünyada yalnız olduklarını sanmıyorum) sosyal medyayı, tam olarak anlamasalar da bir parçası olmak istedikleri “tuhaf yeni şey” olarak gördüklerini gözlemliyorum.  Bunu yıllar önce, İnternet Devrimi sırasında, bir kere daha yaşamıştık.  Çoğu yönetici hem heyecan hem de endişe duyuyorlardı, çünkü İnterneti işlerine nasıl bütünlemeleri gerektiğini bilmiyorlardı.  Bu yüzden bir çoğu gitti, teknolojiden anlayan bir yeni üniversite mezununu bu işlere bakması için işe aldı, ve soran olursa “internet minternet” işlerini hallettiklerini söyledi.  Bugünlerde tarih tekerrür ediyor ve etrafta gezinen, “Sosyal Medya Uzmanı” veya “Sosyal Medya Stratejisti” gibi havalı ünvanlara sahip birçok gencin, şirketlerin “sosyal medya işlerini halletmeye” soyunduğunu gözlemliyoruz.

Aynen İnternette olduğu gibi, sosyal medya bir bütünün parçasıdır.   Diğer pazarlama işlerinden ayrı tutularak bağımsız olarak yönetilecek bir “tuhaf yeni şey” değildir.  Nasıl bugün işimizin her bir yanına nüfuz etmiş olan İnterneti koparıp ayrı bir parça halinde ele alamazsak, aynı şekilde sosyal medyayı da, tutarlı bir Pazarlama veya Marka stratejisinden bağımsız olarak ele alamayız.  Doğrudur, kullanılacak aletleri tam olarak anlamadan bir pazarlama işlevini yönetmek mümkün değildir, ama üst düzey bir vizyon ve genel iletişim stratejisini de tam olarak anlamadan kullanılacak sosyal medya gibi bir alet de, olsa olsa alet değil oyuncak olur.

“Sen bir sosyal medya uzmanı mısın? Vay canına, ben de bir sosyal medya uzmanıyım!”

Hollis Thomases, tartışma yaratan  “23 Yaşında Birinin Sosyal Medyanızı Yönetmemesi İçin 11 Neden” (11 Reasons a 23-Year-Old Shouldn’t Run Your Social Media) adlı yazısında, sosyal medyayı “halletmenin” kolay yolunun neden en iyi yol olamayabileceğini anlatıyor:

“Sosyal medyayı anlamıyor olmanız, tüm aklıseliminizi bir yana bırakıp yeğeninizi, kuzeninizi veya üniversiteden yeni mezun olmuş başka bir tanıdığınızı (mesela, en iyi arkadaşınızın görümcesinin çocuğunu) sadece “Facebook’ta çok iyiymiş” diye işe almanızı gerektirmez.”

2 Yorum

Filed under TÜRKÇE Yazılar

The “Odd New Thing”: Social Media

I see many Turkish executives (although I have a hunch that they are not alone) treat social media as the “odd new thing” they do not really understand but feel the need to be part of.  We have been through this at least once before, when the Internet Revolution came to be.  Most executives were excited but they were also afraid, because they did not know how to go about incorporating the Internet into their business.  So most of them went out, grabbed a recent, tech-savvy college graduate, and if anyone asked they said they were taking care of the “internet minternet*” business of their organization.  Nowadays, history sort of repeats itself and we see a bunch of young people who have cool titles such as “Social Media Specialist” or “Social Media Strategist” showing up at local firms to take care of the “social media” business of the organization.

Same as the Internet, social media is part of a whole, not the “odd new thing” that can be spun off and managed independently.  Just as we cannot separate Internet from the various aspects of our business today, we cannot really think of social media independent of a coherent Marketing or Brand Strategy.  Sure, one cannot successfully manage a marketing function if one does not understand the tools, but without a high level vision and understanding of the overall communication strategy, a tool such as social media is not a tool, but a toy.

Hollis Thomases, in her controversial article 11 Reasons a 23-Year-Old Shouldn’t Run Your Social Media, lists reasons why the easy way to handle social media may not be the best way.

“Just because you don’t understand social media doesn’t mean you should forfeit all common sense and hire your niece, nephew, or any other recent college grad (say, your best friend’s sister-in-law’s kid) because “they’re really good on Facebook.”

* “Internet minternet” is a Turkish phrase which means “Internet, et cetera.”

2 Yorum

Filed under Posts In ENGLISH