Tag Archives: Karar

Karar Ağaçları

Big Sky Associates kurucusu ve başkanı John Dillard, “Karar Ağaçları Belirsiz Senaryolar İçin Stratejik Yanıtlar Bulmaya Yardımcı Oluyor” (Decision Trees Help Provide Strategic Answers for Uncertain Scenarios) başlıklı yazısında belirsiz gelecek senaryolarında karar verme yöntemlerinden bahsediyor.  Yazısını beğendim, çünkü müşterilerimle olan konuşmalarımda sıklıkla gündeme gelen bir konuya parmak basıyor.  Genel olarak hayat, ama özellikle de iş hayatı her zaman belirsizliklerle dolu.  Şirket yöneticilileri, hele hızlı değişimlerin yaşandığı zamanlarda, bilinmeyenlerle karşılaştıkları zaman karar verirken kendilerini rahat hissetmiyorlar. Tamam, hedefler, değişkenler ve parametreler belli olduğu zaman bir problemi çözmek zor değil, ama ya bunlar belli değilse?  Yarım bir denklemi çözmek asla kolay değildir.  Çözmeyi denemek için varsayımlarda bulunmak gerekir ve varsayımlarda bulunmak hemen her zaman risklidir.

Bu tür durumlarda, beklenen değer (expected value), karar ağacı (decision tree) ve senaryo analizleri gibi kavramlar çok yararlı olur.  Fizibil olan seçenekleri, çoklu katmanlarda bile olsa masaya yatırarak sonuçlarını ve bu sonuçların gerçekleşme olasılıklarını sayısallaştırmak yoluyla, olasılıklar dünyasının karmaşasını, karar ağacının düzenine dönüştürmek mümkün.  Karar ağaçları özellikle yatırım alternatiflerini değerlendirirken ve stratejik hamlelere karar verirken işe yararlar.

Dillard anlatıyor:

“Karar ağaçları, sağlam risk analizi yöntemlerini birçok iş problemlerine uygularken kullanılan bir yoldur.  Bu problemler ister kurumsal olsun, isterse ulusal güvenlik ve yatırımlarla ilgili olsun, yöntemin esnekliği etkileyicidir.  Belirsizliği sayısallaştırmak yoluyla, karar ağaçları birçok sonucu değişik düzeylerde modelleyerek karar vericilerin doğru tepkileri vermesini sağlarlar.”

Yorum bırakın

Filed under TÜRKÇE Yazılar

Organizasyon DNA’sı

Booz Allen Hamilton şirketinden üç yönetim danışmanı, Neilson, Pasternack ve Mendes, “Organizasyon DNA’sının Dört Temeli” (The Four Bases of Organizational DNA) başlıklı çalışmalarında, Organizasyon DNA’sı olarak adlandırdıkları, bir organizasyonun kendine has özelliklerini tanımlıyorlar:

  • Yapı: Organizasyon hiyerarşisi ve bağlantıları nasıl?
  • Karar Hakları: Kim neye karar veriyor? Bu kararları sınırlayan şeyler neler?
  • Motivasyon: Çalışanların hedefleri ve teşvikleri neler? Ne yapmaya cesaretlendiriliyorlar?
  • Bilgi: Kim neyi biliyor? Kim kiminle konuşuyor? Nasıl?

 “Uygulama, organizasyonların temel yapısındadır.  Her şirket için toplu olarak “oyunun kurallarını belirleyen” işletme süreçleri, ilişkiler, ölçümlemeler, teşvikler ve inanışların içine gömülmüştür.

Sıklıkla şirketleri yekpare varlıklar olarak düşünsek de, öyle değiller.  Şirketler, kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden bireylerden oluşurlar.  Üstünlük ve süreklilik arzeden şirket uygulamaları ancak bu bireylerin davranışları hem birbirleri ile, hem de şirketin stratejik çıkarları ve değerleri ile aynı doğrultuda oldukları zaman mümkün olur.

Performans, büyük şirketlerde, her düzeyden binlerce kişinin her gün verdikleri ve uyguladıkları onbinlerce kararın bileşkesidir.”

Yorum bırakın

Filed under TÜRKÇE Yazılar