Tag Archives: Kariyer

Ne Yapmamalı

Elia Communications’dan Kathy Caprino orta ve üst düzey yöneticilere kariyer koçluğu veriyor.  Yöneticilerle olan etkileşimleri sırasında, onlara kariyerleri hakkında acı, pişmanlık ve suçluluk hissettiren deneyimleri konusunda ortak bir tema keşfetmiş.  Bu tema insanların başarı karşılığında nelerden feragat ettiği ile ilgili. “Kariyerinizi Oluştururken Nelerden Asla Ödün Vermemelisiniz” (What You Should Never Compromise On While Building Your Career) başlıklı yazısında Caprino bu ortak temadan bahsediyor ve yöneticilerin pişmanlık duyduğu beş ortak öğeyi anlatıyor.

  • Dürüstlük
  • Kendine Saygı
  • Ruhunu Para İçin Satmak
  • Sağlık ve Huzur
  • Dünyaya Katkı

“En kötü yanlışlar, yani bizde derin acı, pişmanlık, hüzün ve suçluluk duygusu uyandıranlar, bizim zaman içerisinde “başarılı” olmak için taviz vermeyi seçtiklerimizdir.  Bu tavizler o zaman bize “seçenek” gibi gelmeyebilirler, kendimizi mecbur hissedebiliriz, ama öyleler, ve birey için yıkıma yol açabilecek krizlere ve zorluklara yol açarlar.”

Reklamın dediği gibi: Hayatta paranın satın alamayacağı bazı şeyler vardır.  Sakın onları satmayın, çünkü sonra mutlaka pişmanlık duyacaksınız.

Yorum bırakın

Filed under TÜRKÇE Yazılar

Sosyal Medya Birimleri

“Tuhaf Yeni Şey”: Sosyal Medya başlıklı yazıda organizasyonunuz veya markanız için sosyal medyayı yönetirken “ne yapmamak gerektiğine” değinmiştik.  “Veri: Kurumsal Bir Sosyal Medya Biriminin Yapısı” (Data: The Composition of a Corporate Social Media Team) başlıklı yazısında, Altimeter ortağı ve analisti Jeremiah Owyang, Altimeter’in geçenlerde yayınladığı, 1000 kişiden fazla çalışanı olan 144 küresel şirketin katıldığı ve günümüzde kurumsal sosyal medya birimlerinin yapısını inceleyen anketin sonuçlarını anlatıyor.  Sonuçlara göre, kurumsal sosyal medya birimlerinin ortalama kişi sayısı ONBİR, ve bu sayıya ajanslar, danışmanlar ve araştırmacılar dahil değil.

Altimeter’in çalışması şirketlerde dört ayrı grubun oluştuğunu keşfetti:

  1. Liderlik Takımı: Genel programın getirisine (ROI) odaklı, hedeflere ulaşmak için önderlik ederler
  2. Diğer Birimlerle İlişkileri Yönetenler: Şirket içinde, diğer birimlerin ve yöneticilerinin desteğini sağlamaya çalışırlar
  3. Pazar İlişkilerini Yönetenler: Müşteriler ile şirketin ihtiyaçlarını ve önceliklerini dengelemek için aracı görevi görürler
  4. Program Yönetimi: Kurumsal düzeydeki programları yürütürler, raporlamayı ve marka gözlemlemeyi (brand monitoring) yönetirler, sistemlerin çalışması için teknik ekipleri idare ederler

Owyang ayrıca sosyal medya birimlerinin geleceği için şu öngörüde bulunuyor:

“Gelecekte bu takımlar büyük olasılıkla küçülecekler veya müşteri deneyimi birimlerine dönüşecekler.  Bilin ki kurumsal sosyal stratejistler uzun vadede kendi pozisyonlarını ortadan kaldıracaklar. Niye mi?  İş birimleri fazla müdahaleye gerek kalmadan kendi programlarını işletebilir hale gelecekler, program ilkelerini, önceden belirlenmiş en iyi uygulamaları (best practice) ve onaylanmış yazılım sistemlerini kullanarak kendi işlerini kendileri görebilecekler.  Bununla birlikte, çekirdek bir birim her zaman gerekli olacak.  Bu birim kurumda koordinasyonu sağlayacak ama bizim öngörümüz bu birimin bir müşteri deneyimi birimine dönüşeceği yönünde.”

1 Yorum

Filed under TÜRKÇE Yazılar

İyi Yürekli Olmak Becerikli Olmaktan Daha Zordur

Bill Taylor, “İyi Yürekli Olmak Becerikli Olmaktan Daha Önemlidir” (It’s More Important to Be Kind than Clever) başlıklı yazısında iş yaşamının insani tarafına değiniyor:

“Elbette çalışanlarınızı teknolojiyi benimsemeye, iş analizinde kendilerini geliştirmeye ve genel olarak yaptıkları herşeyde verimliliklerini artırmaya teşvik edin.  Ama dikkat edin de bu verimli çalışmalarının bedeli insanlıkları olmasın.  Küçük bile olsa iyi niyetli davranışlarda bulunmamız, kim olduğumuz ve nelere önem verdiğimiz konusunda büyük mesajlar verirken, bir yandan da çevremizdeki  insanlara neden bizimli ilişki kurmaları gerektiğini anımsatır.  İyi yürekli olmak, becerikli olmaya kıyasla daha zor ve daha önemlidir.”

Yorum bırakın

Filed under TÜRKÇE Yazılar