Tag Archives: Motivasyon

Organizasyon DNA’sı

Booz Allen Hamilton şirketinden üç yönetim danışmanı, Neilson, Pasternack ve Mendes, “Organizasyon DNA’sının Dört Temeli” (The Four Bases of Organizational DNA) başlıklı çalışmalarında, Organizasyon DNA’sı olarak adlandırdıkları, bir organizasyonun kendine has özelliklerini tanımlıyorlar:

  • Yapı: Organizasyon hiyerarşisi ve bağlantıları nasıl?
  • Karar Hakları: Kim neye karar veriyor? Bu kararları sınırlayan şeyler neler?
  • Motivasyon: Çalışanların hedefleri ve teşvikleri neler? Ne yapmaya cesaretlendiriliyorlar?
  • Bilgi: Kim neyi biliyor? Kim kiminle konuşuyor? Nasıl?

 “Uygulama, organizasyonların temel yapısındadır.  Her şirket için toplu olarak “oyunun kurallarını belirleyen” işletme süreçleri, ilişkiler, ölçümlemeler, teşvikler ve inanışların içine gömülmüştür.

Sıklıkla şirketleri yekpare varlıklar olarak düşünsek de, öyle değiller.  Şirketler, kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden bireylerden oluşurlar.  Üstünlük ve süreklilik arzeden şirket uygulamaları ancak bu bireylerin davranışları hem birbirleri ile, hem de şirketin stratejik çıkarları ve değerleri ile aynı doğrultuda oldukları zaman mümkün olur.

Performans, büyük şirketlerde, her düzeyden binlerce kişinin her gün verdikleri ve uyguladıkları onbinlerce kararın bileşkesidir.”

Yorum bırakın

Filed under TÜRKÇE Yazılar