Tag Archives: OneWire

Girişimciler: 10 Yanlış, 5 Ders Ve Bilgeliğe Ulaşmanın 3 Yolu

Birkaç ay önce, küresel bir teknoloji şirketinin İstanbul’daki Ortadoğu Bölgesi Merkezi’nde üst düzey yöneticilik yapan bir arkadaşımla konuşuyordum.  Arkadaşım bana önceki hafta sonunu bir yeni girişimler maratonuna katılarak geçirdiğini, oraya katılan takımlara bakarak içlerinde umut vaadeden ve düzgün iş planları olanlarını aradığını anlattı.  Keyfi kaçmıştı, çünkü katılan birçok takımdan para edebilecek iş planları olanlar bir elin parmaklarını geçmiyordu.  Onlar bile büyük olasılıkla ya yatırımcı bulamayacak, bulsalar bile başarılı olamayacaklardı.  Bunun nedeni şuydu: İş planları ile ilgili sorunlara dikkatleri çekildiğinde ya hemen aşırı savunmaya geçiyor, herhangi bir öneri ya da yoruma şiddetli tepki veriyorlardı, ya da pasif agresif davranarak savunmaya geçmiyor, ama önerileri dikkate de almıyorlardı.  Tüm hafta sonunu harcamasına rağmen, arkadaşım eli boş dönmüş, ve daha çok da girişimci adaylarının tavırları nedeniyle sinirlenmişti.

Martin Zwilling’in, Entrepreneur Magazine’de yayınlanan “İlk Defa Deneyen Girişimcilerin Başarısız Olmalarının 10 Nedeni” (10 Top Reasons Why First-Time Entrepreneurs Fail) adlı yazısı bana arkadaşımı ve verimsiz haftasonunu anımsattı.  Yazının başlığından anlaşılacağı gibi, Zwilling girişimcilerin ilk bir iki girişim denemelerinde yaptıkları yanlışlardan bahsediyor.  Bu tür yanlışlar genellikle deneyimsizlikten kaynaklanıyorlar, çok yaygınlıkla karşılaşılıyor ve çoğu zaman bir kere yanlışı yapıp öğrendikten sonra tekrarlanmayacaklar.  Zwilling, girişimcilerin kendi hatalarını yaşayıp öğrenmek yerine başka insanların yanlışlarından ders çıkarıp doğrusunu öğrenmeleri gerektiğini anlatıyor.  Bilge bir öneri, Konfüçyüs’ün sevdiğim bir sözüne benziyor:

“Bilgeliği üç yöntemli öğrenebiliriz: birincisi üzerinde düşünüp kafa yorarak, ki bu en soylusudur, ikincisi taklit ederek, ki bu en kolayıdır, ve üçüncüsü bizzat yaşayıp tecrübe ederek, ki bu en acısıdır.”

Girişimcilerin on hatası yazıda çok iyi şekilde anlatılmış.  Aşağıda, benim yatırımcı diline tercümelerimle bu on hatayı görüyoruz. Ne yazık ki hepsi de aynı sonuca varıyor:

 • Yazılı iş planı olmaması
  = yetersiz planlama = uygulama riski = düşük kar = kötü yatırım
 • Ciro modelinin zayıf olması veya hiç olmaması
  = ciro yok = kar yok = kötü yatırım
 • İş imkanlarının kısıtlı olması
  = ciro yok = kar yok = kötü yatırım
 • Uygulama becerisi yok
  = uygulama riski = düşük kar = kötü yatırım
 • Fazla rekabet
  = yetersiz ciro = düşük kar = kötü yatırım
 • Fikri mülkiyet yok
  = kolaylıkla taklit edilebilir = fazla rekabet = yetersiz ciro = düşük kar = kötü yatırım
 • Deneyimsiz bir takım
  = uygulama zayıf = uygulama riski = düşük kar = kötü yatırım
 • Kaynak gereksinmelerini hafife almak
  = yetersiz planlama = uygulama riski = düşük kar = kötü yatırım
 • Yeterince pazarlama yapmamak
  = ciro yok = kar yok = kötü yatırım
 • Çok erken hevesi kırılmak
  = uygulama riski = düşük kar = kötü yatırım

Bunların hepsi bir girişimcinin aklında tutarak dikkat etmesi için çok fazla gibi duruyor.  Neyse ki OneWire kurucusu, başkanı ve COO’su Brin McCagg, VentureBeat’te yayınlanan “Deneyimli Girişimcilerin Öğrendiği Beş Ders” (Five Lessons Experienced Entrepreneurs Have Learned) adlı yazısında yönetici arkadaşımın karşılaştığı türden girişimci adaylarına öğrenmeleri gerekenleri özetliyor:

 • İşini takip etmek çok önemlidir.

“Hem uzun vadede hem de kısa vadede, uygulama konusundaki becerini kanıtlamak için detaylı pazar araştırmaları yürüt ve ekonomik görünüm olumsuz da olsa vazgeçme.”

 • Heyecanlı ve tutkulu bir takım oluştur.

“Vizyonuna şiddetle inanan ve pazardaki krizler ile bir yeni girişimin iniş çıkışları gibi olaylarda hemen moralleri bozulmayacak bir çekirdek ekip kur ve onlara güven telkin et.”

 • Denge kritik önem arzeder.

“Yeterince sermaye bul ve işini genişletmek için kaynakları uygun şekilde dağıt.  Doğru dengeye ulaşmaya çalış; pazar şartlarına göre iş planını değiştirip uyarlamaktan çekinme.”

 • Yatırımcı gibi düşün.

“İlgi çekmek için pazardaki bir ihtiyacı karşılayan parlak bir fikir gerekli olsa da, yatırımcılar aynı zamanda ilgilerini girişimin yönetici kadrosuna duydukları inanca göre ayarlarlar.”

 • Dinle ve öğren.

“Girişimciler daha çok iletişime, ikna etmeye ve satmaya odaklanırlar.  Ama yatırımcılar sadece para kaynakları olmanın da ötesinde, kişisel deneyimlerine, başarı ve başarısızlıklarına dayanarak aynı zamanda danışman olarak da yararlı olabilirler.”

1 Yorum

Filed under TÜRKÇE Yazılar

Entrepreneurs: 10 Mistakes, 5 Lessons And 3 Methods To Learn Wisdom

A few months ago, I was talking to a friend of mine who is a high level executive of a global technology firm’s Middle East Region headquarters in Istanbul.  He complained to me that he had spent his entire weekend attending a startup marathon, trying to see if there were any promising teams with decent business plans.  He was upset that of the many teams that attended the event, only a handful had ideas that could be worth something.  Even those few would most likely not be successful or get any funding, because when the problems with their business plans were pointed out, they either became very defensive, reacting strongly to any recommendation or comment, or very passive aggressive, not arguing, but not really listening to suggestions, either.  For all his effort over the weekend, my friend came up empty handed, and was frustrated, mostly due to the attitude of the would-be-entrepreneurs.

Martin Zwilling’s article, 10 Top Reasons Why First-Time Entrepreneurs Fail, from the Entrepreneur Magazine, reminded me of my friend and his weekend. As the title suggests, Zwilling lists top ten mistakes made by entrepreneurs during their first couple of ventures.  Most of these mistakes are due to inexperience, are quite common, and would probably not be repeated after the first time.  Entrepreneurs, Zwilling suggests, should learn from other people’s mistakes rather live through them personally.  Sage advice, very similar to a favorite Confucius quote of mine:

“By three methods we may learn wisdom: first, by reflection, which is noblest; second, by imitation, which is easiest; and third, by experience, which is bitterest.”

The ten mistakes are very well explained in the article.  Here they are, plus my translations into investorese. Unfortunately,  they all lead to the same outcome:

 • No written plan
  =
  poor planning = execution risk = low profits = bad investment
 • Slim or no revenue model
  = no revenue = no profits = bad investment
 • Limited business opportunities
  = no revenue = no profits = bad investment
 • Can’t execute
  = execution risk = low profits = bad investment
 • Too much competition
  = not enough revenue = low profits = bad investment
 • No intellectual property
  = easily replicated = too much competition = not enough revenue = low profits = bad investment
 • An inexperienced team
  = cannot execute = execution risk = low profits = bad investment
 • Underestimating resource requirements
  = poor planning = execution risk = low profits = bad investment
 • Not enough marketing
  = no revenue = no profits = bad investment
 • Giving in too early
  =
  execution risk = low profits = bad investment

All that is a lot for an entrepreneur to watch out for. Luckily, Brin McCagg, co-Founder, President and COO of OneWire, in his VentureBeat article, boils it down to Five Lessons Experienced Entrepreneurs Have Learned, for the would-be-entrepreneurs like the ones my executive friend has encountered.  If they listen, learn, and internalize, they could avoid most of the ten mistakes:

 • Follow-through is essential.

“Prove your ability to execute in both the short and long term, conduct comprehensive market-research and don’t give up when economic outlook appears grim.”

 • Build an enthusiastic and passionate team.

“Build and inspire a core team that fiercely believes in your vision and has the commitment to persevere through market crises and the ups and downs of a startup.”

 • Balance is critical.

“Raise sufficient capital and allocate the appropriate resources to expand your business. Seek to achieve the right balance; don’t be afraid to adjust your business plan depending on market conditions.”

 • It pays to think like an investor.

“While you undoubtedly need a brilliant idea that addresses a market need to spark interest, investors also gauge their faith in the executive team.”

 • Listen and learn.

“Entrepreneurs often focus on communicating, convincing and selling. But investors can be more than financial-backers; they can also act as advisors who speak from their personal experience, failures and successes.”

2 Yorum

Filed under Posts In ENGLISH