Tag Archives: Peter Drucker

Strateji Mi… Şeyy…

“Strateji Nedir?” (What Is Strategy) başlıklı yazısında Touch Business Consulting’den Chris McCall, soruyu Bruce Henderson, Michael Porter ve Peter Drucker gibi strateji gurularının sözleriyle yanıtlamaya çalışıyor.  Sonra da daha ileri giderek kurumsal strateji geliştirme ve uygulama hakkındaki pratik yaklaşımı üç temel soruya indirgiyor:

  1. Bizim işimiz ne?  Bu soru, firmanızın stratejik prensiplerini, temel yetkinliğini (core competency) ve iş modelini inceler.
  2. Hangi işte olmalıyız? Bu soru, içinde rekabet ettiğiniz endüstrinin veya endüstrilerin yapısını, ürün ve hizmetlerin rakiplere kıyasla ne durumda olduğunu ve size açık olan büyüme stratejilerini inceler.
  3. Oraya nasıl varırız? Bu soruyu yanıtlarken, “mümkün” olanı hareket planlarına dönüştürür, büyüme için net bir yol çizer, uygulama ve sonuçları ölçümleme için uygun bir ortam yaratırsınız.

2 Yorum

Filed under TÜRKÇE Yazılar

Strategy Is… Hmm…

Chris McCall of Touch Business Consulting, in his post What Is Strategy?, tries to answer that question by examining the words of business strategy gurus such as Bruce Henderson, Michael Porter and Peter Drucker.  He then goes further and boils the practical approach to corporate strategy development and execution down to answering three fundamental questions:

  1. What business are we in?  This is an examination of your firm’s strategic principles, its core competencies and its business model.
  2. What business should we be in?  This question examines the structure of the industry or industries in which you compete, how your products and services stack up against the competition and what are your available growth strategies.
  3. How do we get there?  In this question, you define how to translate the ‘possible’ into actionable plans, devise a clear path for growth, create an environment for execution and measure results.

2 Yorum

Filed under Posts In ENGLISH