Tag Archives: Pinterest

Sosyal Medyayı Paraya Dönüştürmek

Yeni teknolojiler ve iş dünyası trendlerine olan ilgim bir yana, herkesin çılgınca kendini kaptırdığı bir “en son yenilik” ortaya çıkınca genellikle epey şüpheci yaklaşırım.  Belki 1990’lar ve 2000’lerde İnternet’in yükselişini ve ilk çöküşünü bizzat yaşarken, asla sarsılmaz gibi gözüken nice dahiyane iş modelinin çöküşüne tanık olduğum içindir.  Belki de birşey, mesela bir borsa endeksi, bir TV programının ratingleri veya bir websitesinin trafiği,  çok popüler olup çok hızlı yükseldiği zaman kapıldığım o rahatsız ve kuşku dolu histendir, bilinmez.  Aynı hisse Türkiye’de sayıları son birkaç yılda çılgınca çoğalan e-ticaret sitelerine bakarken de kapılıyorum, ama şimdi konumuz o değil.

Pinterest bu bahsettiğim yeniliklerden biriydi.  Birden etrafımdaki herkes Pinterest kullanıyor, portföyler hazırlıyor ve önüne geleni pinliyordu.  Etrafta iş modelini ve nasıl kara geçmeyi planladığını soruşturdum.  Çoğu kimse pek birşey bilmiyordu ama çok havalı birşeydi bu!  Bu tür çılgınlıklarla karşılaştığım zaman genelde yaptığımı yaptım ve ortalığın biraz sakinleşmesini bekledim.

Ortalık henüz tam sakinleşmiş değil.  Aslına bakılırsa, geçen Mayıs’ta Pinterest USD 1.5 milyar bir değerlemeyle USD 100 milyonluk hisse sattığından beri daha da coştu.  “Eyvah! Amazon Araştırmacıları Pinterest’in Çok Satış Yaratmadığını Söylüyorlar” (Uh Oh! Amazon Researchers Say Pinterest Doesn’t Generate A Lot Of Sales) adlı yazısında Owen Thomas, Pinterest ve (Amazon’un sahibi olduğu) Zappos Labs’in son raporu hakkında yorum yapıyor.  Zappos geçtiğimiz aylarda tüketicilere Pinterest’teki önerileri baz alarak ayakkabılar, elbiseler ve mayolar gibi Zappos ürünleri öneren PinPointing sitesini açmıştı.

Pinterest kullanıcıları Twitter ve Facebook kullanıcılarına göre yaptıkları alışverişleri paylaşmaya daha yatkın, ancak paylaştıkları şeyler Twitter ve Facebook’taki paylaşımlara göre daha az ciro yaratıyor.  Bu durum da Pinterest için büyük bir sorun oluşturuyor, zira websitesinin ana savı, sosyal hareketliliği paraya dönüştürmede Twitter ve Facebook’tan daha başarılı olacağıydı.”

Yorum bırakın

Filed under TÜRKÇE Yazılar

Monetizing Social Media

For all my interest in new technologies and business trends, I am generally very skeptic when it comes to the “new, new thing” that has everybody going crazy.  Maybe it has something to do with having lived through the rise and the first crash of the internet in the 90s and 2000s, where many seemingly unshakable and ingenious business models crumbled to dust.  Or maybe it is because I get that uncomfortable and suspicious feeling, when something becomes very popular and  rises too high too fast, be it a stock market index, ratings of a TV show, or, say, usage and traffic of a website.  The same feeling visits me whenever I think about the various e-commerce projects that have been popping up like crazy in Turkey over the past couple of years, but I digress.

Pinterest was one of these things.  Suddenly, everyone around me was on Pinterest, making portfolios and pinning things like crazy.  I asked around for the business model, and how it hoped to ever become profitable.  Not many people knew, but hey, it was way cool! Like I do with any craze, I decided to wait for a while for the dust to settle.

Well, the dust has not settled yet.  In fact, things got even more interesting last May, when Pinterest raised USD 100 million, with a USD 1.5 billion valuation.  In Uh Oh! Amazon Researchers Say Pinterest Doesn’t Generate A Lot Of Sales, Owen Thomas talks about Pinterest and the latest report by Zappos Labs (owned by Amazon).  Zappos has recently unveiled their PinPointing website, which suggests Zappos products, such as shoes, dresses and swimsuits, based on Pinterest posts to consumers.

“… Pinterest users are far more likely to share a purchase than Twitter or Facebook users—but that shared items generate far less revenue than Twitter or Facebook. This is a big problem for Pinterest, because the whole idea of the site is that it’s supposed to be better at monetizing social activity than Twitter or Facebook.”

Yorum bırakın

Filed under Posts In ENGLISH

Online Etki Analizi

“Etkileyen Analizinin Geleceği İçin Savaş” (The Fight for the Future of Influencer Analytics) başlıklı yazısında, Jay Baer, Klout.com, Kred.com, Peek Analytics, Pinfluencer ve daha birçok online etki analizi platformlarını anlatıyor:

Etkileyenlerin (influencers) etkin kullanımının temelinde davranışlara yolaçma becerisi yatar.  Bu beceri sadece konu bazında değil aynı zamanda, hatta daha çok, platform bazında da değişiklik gösterir.  Yeni Klout mekanizması bu konuda epey gelişmiş, zira tıklamalar gibi amaçlı “davranışlara” (action) daha çok önem verirken tonlarca anlamsız tweet gibi “hareketliliğe” (activity) daha az önem veriyor.

Kimsenin etkisi eşit şekilde dağılmaz.  Kimsenin.  Twitter olsun, Facebook olsun, Instagram, Pinterest, bir blog, YouTube veya herhangi başka bir mecra olsun, herkesin bağlantılarının ve etkisinin daha fazla olduğu, dolayısıyla davranış ibresini hareket ettirmede daha başarılı olduğu yerler vardır.”

Yorum bırakın

Filed under TÜRKÇE Yazılar

Online Influence Analytics

In his post, The Fight for the Future of Influencer Analytics, Jay Baer comments on various online influence analytics platforms, including Klout.com, Kred.com, Peek Analytics, Pinfluencer and many others:

The key to effective use of influencers is their ability to cause behavior, and that ability varies not just by topic, but even more so by platform. The new Klout is improved on this front, as it overweights action (clicks and other engagement) and underweights activity (tons of pointless tweets).

Nobody has evenly distributed influence. Nobody. Whether it’s Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, a blog, YouTube or any other corral, everyone has places where they are more connected and more capable of moving the behavioral needle.   

Yorum bırakın

Filed under Posts In ENGLISH