Tag Archives: Planlama

Karar Ağaçları

Big Sky Associates kurucusu ve başkanı John Dillard, “Karar Ağaçları Belirsiz Senaryolar İçin Stratejik Yanıtlar Bulmaya Yardımcı Oluyor” (Decision Trees Help Provide Strategic Answers for Uncertain Scenarios) başlıklı yazısında belirsiz gelecek senaryolarında karar verme yöntemlerinden bahsediyor.  Yazısını beğendim, çünkü müşterilerimle olan konuşmalarımda sıklıkla gündeme gelen bir konuya parmak basıyor.  Genel olarak hayat, ama özellikle de iş hayatı her zaman belirsizliklerle dolu.  Şirket yöneticilileri, hele hızlı değişimlerin yaşandığı zamanlarda, bilinmeyenlerle karşılaştıkları zaman karar verirken kendilerini rahat hissetmiyorlar. Tamam, hedefler, değişkenler ve parametreler belli olduğu zaman bir problemi çözmek zor değil, ama ya bunlar belli değilse?  Yarım bir denklemi çözmek asla kolay değildir.  Çözmeyi denemek için varsayımlarda bulunmak gerekir ve varsayımlarda bulunmak hemen her zaman risklidir.

Bu tür durumlarda, beklenen değer (expected value), karar ağacı (decision tree) ve senaryo analizleri gibi kavramlar çok yararlı olur.  Fizibil olan seçenekleri, çoklu katmanlarda bile olsa masaya yatırarak sonuçlarını ve bu sonuçların gerçekleşme olasılıklarını sayısallaştırmak yoluyla, olasılıklar dünyasının karmaşasını, karar ağacının düzenine dönüştürmek mümkün.  Karar ağaçları özellikle yatırım alternatiflerini değerlendirirken ve stratejik hamlelere karar verirken işe yararlar.

Dillard anlatıyor:

“Karar ağaçları, sağlam risk analizi yöntemlerini birçok iş problemlerine uygularken kullanılan bir yoldur.  Bu problemler ister kurumsal olsun, isterse ulusal güvenlik ve yatırımlarla ilgili olsun, yöntemin esnekliği etkileyicidir.  Belirsizliği sayısallaştırmak yoluyla, karar ağaçları birçok sonucu değişik düzeylerde modelleyerek karar vericilerin doğru tepkileri vermesini sağlarlar.”

Yorum bırakın

Filed under TÜRKÇE Yazılar

Strateji Mi… Şeyy…

“Strateji Nedir?” (What Is Strategy) başlıklı yazısında Touch Business Consulting’den Chris McCall, soruyu Bruce Henderson, Michael Porter ve Peter Drucker gibi strateji gurularının sözleriyle yanıtlamaya çalışıyor.  Sonra da daha ileri giderek kurumsal strateji geliştirme ve uygulama hakkındaki pratik yaklaşımı üç temel soruya indirgiyor:

  1. Bizim işimiz ne?  Bu soru, firmanızın stratejik prensiplerini, temel yetkinliğini (core competency) ve iş modelini inceler.
  2. Hangi işte olmalıyız? Bu soru, içinde rekabet ettiğiniz endüstrinin veya endüstrilerin yapısını, ürün ve hizmetlerin rakiplere kıyasla ne durumda olduğunu ve size açık olan büyüme stratejilerini inceler.
  3. Oraya nasıl varırız? Bu soruyu yanıtlarken, “mümkün” olanı hareket planlarına dönüştürür, büyüme için net bir yol çizer, uygulama ve sonuçları ölçümleme için uygun bir ortam yaratırsınız.

2 Yorum

Filed under TÜRKÇE Yazılar