Tag Archives: Strateji Tanımı

Strateji Mi… Şeyy…

“Strateji Nedir?” (What Is Strategy) başlıklı yazısında Touch Business Consulting’den Chris McCall, soruyu Bruce Henderson, Michael Porter ve Peter Drucker gibi strateji gurularının sözleriyle yanıtlamaya çalışıyor.  Sonra da daha ileri giderek kurumsal strateji geliştirme ve uygulama hakkındaki pratik yaklaşımı üç temel soruya indirgiyor:

  1. Bizim işimiz ne?  Bu soru, firmanızın stratejik prensiplerini, temel yetkinliğini (core competency) ve iş modelini inceler.
  2. Hangi işte olmalıyız? Bu soru, içinde rekabet ettiğiniz endüstrinin veya endüstrilerin yapısını, ürün ve hizmetlerin rakiplere kıyasla ne durumda olduğunu ve size açık olan büyüme stratejilerini inceler.
  3. Oraya nasıl varırız? Bu soruyu yanıtlarken, “mümkün” olanı hareket planlarına dönüştürür, büyüme için net bir yol çizer, uygulama ve sonuçları ölçümleme için uygun bir ortam yaratırsınız.

2 Yorum

Filed under TÜRKÇE Yazılar

Gerçekten Bir Stratejiniz Var Mı?

Frank Vermeulen, London Business School’da Stratejik ve Uluslararası İşletme Doçenti.  “Ee, Sizce Bir Stratejiniz Var Mı?” (So, You Think You Have A Strategy?) başlıklı yazısında Vermeulen, gözlemlerine dayanarak strateji direktörlerinin ve CEO’ların %90’ının organizasyonları için bir stratejileri olmadığını ileri sürüyor.

“Doğruyu söylemek gerekirse, şirketlerin ve üst düzey yöneticilerin çoğunun neyi niçin yaptıklarını açıklayacak geçerli nedenleri yok ve yaptıkları şeylerin neden üstün performansa yol açması gerektiğini de doğru düzgün anlatamazlar.”

Vermeulen, üst düzey yöneticilerin, ikna edici ve uygulanabilir bir strateji ortaya koymakta zorlanmalarını beş ana nedene bağlıyor:

  • Seçim yap(a)mamak:  Strateji, esas olarak, neleri yapacağınız ve neleri yapmayacağınız konsunda seçim yapmaktır.
  • Mevcut durumda takılı kalmak: Strateji tanımındaki herşey şirketin zaten yaptığı şeylere uyuyor.
  • Değer yaratmayla ilgi kurmamak: Seçtiğiniz stratejinizin şirket için neden değer yaratacağını inandırıcı bir şekilde anlatabilmeniz gerekir.
  • Hedefleri stratejiyle karıştırmak: “İçinde bulunduğumuz tüm pazarlarda bir numara veya iki numara olmak istiyoruz” bir strateji değildir.
  • Sır gibi saklamak: Bir stratejinin düzgün bir strateji olması ve uygulanabilmesi için organizasyondaki insanların ondan haberdar olması ve davranışlarını buna göre düzenlemesi gerekir.

Yorum bırakın

Filed under TÜRKÇE Yazılar