Tag Archives: Trademob

Küresel Mobil Reklam Harcaması Görünümü

eMarketer, geçenlerde 2011-2016 Dünya Mobil Reklam Harcaması Tahmini ( Mobile Ad Spending Worldwide Forecast 2011-2016) raporunu yayınladı. eMarketer’in raporuna göre, küresel mobil reklam harcamasının 2012 sonunda USD 6,43 milyara ulaşması bekleniyor.

Raporun önemli noktaları şunlar:

  • Bu yıl ilk defa, ABD mobil reklam harcamaları dünyadaki diğer bütün bölgelerden fazla olacak.
  • Hızlı büyümesine karşın mobil, dünyadaki reklam harcamalarının sadece %1’ini oluşturuyor.
  • Asya-Pasifik bölgesindeki mobil reklam pazarı Avrupa’dakinden çok daha büyük olmayı sürdürüyor.
  • Birleşik Krallık’ta mobil reklam harcaması, toplam reklam harcamasının henüz yalnız %2,3’ü olsa da, 2016’ya kadar %11’e ulaşması bekleniyor.

Tüm bunlar iyi haberler olsa da, yakınlarda yayınlanan bir Trademob raporu sanırım bazı mobil reklamverenleri üzecek ve reklam bütçelerini mobil mecralarda harcama konusunu tekrar ele almalarına yol açacak:

“Haziran 2012’de, on küresel reklam ağı üzerinden yaklaşık altı milyon mobil tıklamayı inceledik.  Karşılığında ödeme yapılan tıklamaların %40 gibi dev bir yüzdesi, %0,1’in altında bir dönüşüm oranı (conversion rate from click-to-download) göstererek TAMAMEN DEĞERSİZ olarak nitelendirildi.  Diğer incelemeler bunlardan %18’inin tıklama sahtekarlığı, %22’nin ise kazara tıklanma sonucu olduğunu gösterdi.”

%40 korkunç büyük bir oran.  Bence herkesin vermiş ve vermekte olduğu mobil reklamlarının değerini biraz olsun sorgulaması gerekir.

Yorum bırakın

Filed under TÜRKÇE Yazılar

Global Mobile Ad Spending Outlook

eMarketer recently released their Mobile Ad Spending Worldwide Forecast 2011-2016.  According to eMarketer’s study, global mobile ad spending is expected to reach $6.43 billion at the end of 2012.

Key takeaways from the forecast are:

  • US mobile ad spending will top all other regions in the world for the first time this year.
  • Mobile, despite rapid growth, accounts for just 1% of total ad – spending worldwide.
  • Mobile ad market in Asia-Pacific remains far bigger than in Europe.
  • Mobile advertising, though just 2.3% of total ad spending in the UK, is expected to take a record share by 2016, reaching 11% of total ad spending.

While this is good news, a recent Trademob study will probably upset some mobile advertisers and make them think twice before spending their money on mobile.

“In June 2012, we conducted a study of six million mobile clicks across 10 global ad networks. An enormous 40% of paid-for clicks were found to be COMPLETELY WORTHLESS showing a conversion rate from click-to-download of below 0.1%. Further analysis showed that 18% of these were highly indicative of click fraud and 22% happened accidentally.”

40% is HUGE. You have to ask yourself: how much is your mobile ad worth, really?

Yorum bırakın

Filed under Posts In ENGLISH