Tag Archives: Yokediş

Büyüme İçin Kundakçılık

“Şirketinin Büyümesini Sürdürmek İçin, İşini Bir Orman Farzet – Ve Ara Sıra Onu Yakıp Kül Et” (To Keep Your Company Growing, Think Of Your Business As A Forest–And Burn It Down Sometimes) uzun başlığına sahip yazısında Kaihan Krippendorff, David Hurst’un yeni kitabı “Liderliğin Yeni Ekolojisi”nden (The New Ecology of Leadership) öğrendiklerini aktarıyor:

“David “eko-mantık” yani, ekolojinin insan davranışına uyarlanması kavramını getiriyor ve bu kavramın şimdiye kadar bize yedirilen ekonomik prensiplere karşı geldiğini gösteriyor.  Ekonomistler pazarlarda talebin arza eşit olduğu doğal bir dengenin varolduğunu göstermeye çalışırlar, ancak doğa bu şekilde işlemez.  Mesela ormanlar, yaratılış ve yokediliş döngülerini yinelerler.  Genç ağaçlar büyüyerek kocaman ve karanlık ormanlara dönüşürler.  Bu karanlık ormallar yeni filizlerin oluşumunu engeller, kurur ve bir noktada çıkan orman yangınlarından sonra döngü kendisini yineler.  Peki, neden şirketlerin, pazarların ve ekonomilerin aynı modeli izlemelerini beklemeyelim?”

Yorum bırakın

Filed under TÜRKÇE Yazılar